Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
            
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Історія досліджень

Справжнім проривом в хіміотерапії злоякісних пухлин стало застосування препаратів платини, які до цих пір залишаються основним компонентом більшості сучасних протоколів і схем лікування. Разом із цим відсутність селективної дії на пухлини призводить до розвитку побічних ефектів і ускладнень. Відповідно порушуються функції різних органів і систем, що додатково підвищує ендотоксикоз у онкологічних хворих і негативно впливає на якість життя пацієнтів. Сучасні препарати платини проявляють високу протипухлинну активність, але їм притаманні нефро-, гемато- та інші види токсичності. Саме токсичність від хіміотерапії зазвичай обмежує в більшості випадків проведення лікування у повному обсязі, що обумовлює проведення подальшого дослідження нових протипухлинних препаратів з посиленням вибірковості дії на пухлину і зниженням токсичності відносно здорових тканин.

Революційним кроком у боротьбі з онкологічними захворюваннями стало створення комплексу платини з біополімером. Імобілізація цис-ізомера діхлордіаміноплатини на екзогенній високомолекулярній ДНК зумовила значне зниження загальної токсичності, а також розвиток резистентності пухлин до платиновмісного цитостатика.

Інноваційний винахід – препарат Поліплатиллен (хімічна назва полі{гексакис[хлорамінаква платина(II)]}-дезоксирибонуклеат) – сполука цис-ізомера діхлордіаміноплатини з високомолекулярним носієм – дезоксирибонуклеїновою кислотою (ДНК), створений вітчизняними вченими (патент на винахід №1701323 «Способ получения противоопухолевого средства»).

В результаті лікування завдяки застосуванню препарата ППЛ вдалося досягти об’єктивного ефекту(повна та часткова ремісія) у 55% хворих, у 35 % вдалося досягти стабілізації процессу.

Висновки:

Завдяки лікуванню препаратом ППЛ вдалося досягти високої якості життя у хворих з генералізацією онкологічного процесу на III-IV стадії, збільшити тривалість життя, зменшити вираженість больового синдрому, симтомів эндотоксикозу;

Імовірно відмічалася відсутність виражених ознак гемато-, нефро-, мієло-, нейротоксичности, що забезпечило можливість проведення повноцінного хіміотерапевтичного лікування хворих, яким протипоказана стандартна протипухлинна терапія.

Внаслідок високої протипухлинної активності і низької токсичності, застосування ППЛ при паліативному лікуванні хворих на РЛ, РШ, РПЗ значно поліпшило якість життя хворих (за шкалою ECOG) за рахунок зменшення симптомів, пов¢язаних як з пухлинним процесом, так із впливом протипухлинної терапії. Застосування схем з включенням ППЛ не потребувало терапії супроводу та методів гіпергідратації, які є обов¢зковими при лікуванні препаратами платини.

Показники виживаності хворих на РЛ, РШ, РПЗ IV стадії, пролікованих ППЛ, дають змогу відійти від стереотипу ставлення до таких хворих, як до безперспективних, з погляду можливостей вірогідного подовження тривалості життя.

Препарат ППЛ зареєстрований і затверджений МОЗ України від 27.08.2004 № 426 свідоцтво на лікарський засіб № UA 1774/01/01. Рішення про перереєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 25.08.2009 року № 627.

 

Поліплатиллен внесений:

1. Формулярний довідник з використання лікарських засобів в онкології згідно Наказу МОЗ України від 05.09.2008 № 514 (антинеопластичні, алкілуючі засоби);

2. «Адаптовані клінічні настанови Європейського товариства медичної онкології та клінічні протоколи спеціалізованої допомоги хворим на злоякісні новоутворення» при новоутвореннях шлунка, легені, товстої кишки, печінки, підшлункової залози, меланоми, молочної залози, яєчників;

3. Перелік лікарських засобів, що закуповуються за бюджетні кошти згідно Наказу МОЗ України від 27.02.2006 № 86, під номером 537 (Поліплатиллен, L01X A);

4. Перелік вітчизняних та імпортних засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 3 грудня 2001 року №480/294;

Винахід препарату Поліплатиллен відзначений Дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2009» у спеціальній номінації «за розвиток новітніх технологій у фармацевтиці».

ППЛ є сучасним ефективним протипухлинним платиновмісним препаратом, про що засвідчують результати проведених експериментальних і клінічних досліджень. Розроблені режими та шляхи застосування ППЛ при лікуванні хворих на поширені форми РЛ, РШ і РПЗ можуть бути рекомендовані для включення до клінічних протоколів спеціалізованої допомоги хворим на злоякісні новоутворення.

Виробництво препарату забезпечується згідно міжнародних стандартів GMP, GLP, GDP, ISO 9000, ISO 9001.

Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ