Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
            
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Гарант і надія в лікуванні онкопатології

 
Реєстраційні сертифікати
 
 


Наша місія — зцілення онкохворих, полегшення перебігу хвороби і повернення втраченої надії на довге і тривале життя.
 
     Політика компанії — підтримання професіоналізму і наукових рішень спрямованих на виробництво та впровадження в життя принципово нових медичних препаратів з метою лікування, подовження і покращання якості життя пацієнтів .
Ми контролюємо підвищення якості та рівня екологічної безпеки технологічного процесу виробництва ПОЛІПЛАТИЛЛЕНу і гарантуємо:
 • постійний розвиток та навчання персоналу
 • постійне підвищення технічного рівня виробництва
 • розробку та впровадження сучасних високоефективних технологій з мінімальним впливом на довкілля
 • пошук та використання якісної сировини та допоміжних матеріалів
 • впровадження заходів по зменшенню шкідливих впливів на довкілля
     Ми дотримуємося чинних законодавчих та нормативних актів стосовно всіх визначених аспектів діяльності підприємства.
     ПОЛІПЛАТИЛЛЕН  результат багаторічних досліджень відомих вчених, який є неповторним за своїм складом, фармакологічними властивостями і майже відсутністю побічних явищ.
 • Високодозовий курс Поліплатилленом не має типової агресивної дії і не потребує терапії супроводу;
 • Результати лікування Поліплатилленом дають змогу відійти від стереотипу ставлення до лікування хворих з генералізацією процесу як до безперспективних;
 • Селективність дії Поліплатиллена дозволяє уникнути незворотніх змін у структурі внутрішніх органів;
 • Таргетний механізм дії Поліплатиллену дозволяє підвищити ступінь чутливості високорезистентних пухлин до дії інших хіміопрепаратів, включаючи препарати платини;
 • Поліплатиллен значно підвищує виживаність хворих і забезпечує високу якість життя;
 • Унікальна структура створеного в Україні препарату ПОЛІПЛАТИЛЛЕН забезпечує ефективне поєднання в одному препараті ряду властивостей, спрямованих проти пухлинного росту. Молекулярні механізми його дії зумовлені процесами, що подавляють синтез ДНК і клітинний поділ, а також змінами в експресії генів та каріотипу, які лежать в основі індукції апоптозу, антимітотичної активності та подоланні ефекту множинної лікарської резистентності як первинної, так і тієї, що виникає в процесі лікування.
Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ