Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
            
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Лікування недрібноклітинного раку легенів

 
    Побічні ефекти стандартних методів лікування недрібноклітинного раку легенів (НДРЛ), в яких використовуються платиновмісні режими комбінованої терапії, погіршують якість життя хворих і перешкоджають проведенню повноцінних курсів променевої терапії.
    Мета: вивчити ефективність і переносимість лікування хворих різними формами НДРЛ із застосуванням Поліплатиллену в комплексі з опроміненням.
    Методи: клініко-лабораторні дослідження результатів лікування НДРЛ у 24-х хворих віком від 56 до 82 років Поліплатилленом у режимі монохіміотерапії, що проводилась одночасно з променевою терапією.

    Схема лікування включала курс Поліплатиллену у вигляді трьох внутрішньовенних крапельних інфузій з інтервалом 1-2 дні, які складалися з одноразової дози препарату 250-500 мг/м2 та фракційного опромінення за розщепленим курсом: 30 Гр. за 12 днів, інтервал 4 дні, після цього 20 Гр. за 9-10 днів.

    Результати: Поліплатиллен, який є сполукою платини з дезоксирибонуклеїновою кислотою, що здатна до специфічного скринінгу, транспорту та перетворення, має такий же високий рівень протипухлинної активності, як і цисплатин, але характеризується суттєво зниженою токсичністю.

    Введений в організм Поліплатиллен не руйнується ферментами крові, а в незмінному вигляді транспортується до пухлини і шляхом піноцитозу поглинається, передусім, пулом пухлинних клітин, в яких підлягає метаболізму, викликаючи їх загибель як за механізмом апоптозу, так і некрозу.

    Застосування Поліплатиллену в комплексі з опроміненням дозволило досягти об'єктивного ефекту лікування у всіх хворих: регресії пухлин на 60-70 % були зафіксовані у 8-ми (33,3 %) хворих, а на 40-50 % - у 16-ти (66,7 %) хворих.

    Побічні ефекти були незначними або помірного ступеня вираженості і проявлялися короткочасною нудотою чи блюванням у 5-ти (20,8 %) хворих. У всіх хворих, включаючи категорію у віці 68-82 роки, суттєво покращилась якість життя.
    Висновки: введення Поліплатиллену в практику лікування хворих НДРЛ дало можливість одночасно з курсами монохіміотерапії проводити без серйозних ускладнень повноцінні курси опромінення і тим самим підвищити ефективність лікування. Оскільки включення препаратів платини до складу лікарських комбінацій виявилося важливим прогностичним фактором, від якого залежить збільшення виживаності хворих при хіміотерапії, рекомендовано провести проспективні дослідження ефективності та переносимості Поліплатиллену в комбінації з іншими хіміопрепаратами.
 Волченскова І.І., Майданевич Н.М., Майданевич Нат.М., Ленок О.В., Ніжина М.В. (Київ)
Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ