Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
            
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Поліплатиллен у монохіміотерапії при первинному та метастатичному раку печінки

 
 
    Оригінальний вітчизняний препарат поліплатиллен поли{гексакис[хлороамминакваплатины(II)]}-μ- дезоксирибонуклеат належить до покоління таргентних протипухлинних препаратів. Він є транспортною формою цисплатину з дезоксирибонуклеїновою кислотою, яка є носієм і характеризується достатньо високим рівнем та широким спектром протипухлинної активності при низькій токсичності.
    Мета: вивчити ефективність і переносимість поліплатиллену у хворих на первинний і метастатичний рак печінки, малочутливий до інших сучасних препаратів і їх комбінацій.
    Методи: вивчення було проведене як відкрите контрольоване рандомізоване за участю 50-ти хворих. Клінічні ефекти Поліплатиллену були досліджені при внутрішньовенному, внутрішньоартеріальному та внутрішньоочеревинному введенні в курсовій дозі 450-1670 мг/м2. Інтервал між курсами складав 1-4 місяці.
    Ефективність лікування оцінювали за динамікою показників анатомічної поширеності пухлини; переносимість - за ступенем вираженості побічних реакцій.
    Результати: на лікування прореагувало 84 % хворих. У 16 % хворих продовжувалося прогресування хвороби. Часткові ремісії склали 26%, об'єктивне покращання спостерігалось у 30 % хворих, стабілізація процесу - у 28 %.

    Протипухлинний ефект Поліплатиллену був більше виражений в осіб віком 40-49 років. Його клінічна ефективність при злоякісних новоутвореннях печінки у жінок була вищою, ніж у чоловіків. Суб'єктивні симптоми захворювання знизили свою вираженість у 88 %, якість життя покращилась у 77 % хворих.

   Переносимість Поліплатиллену була доброю у 62 % хворих, задовільною у 30% та незадовільною - у 8% хворих.         
    Найбільш часто Поліплатиллен викликав побічні реакції І-II ступеня, пов'язані зі шлунково-кишковими порушеннями.                 
    Ефективність Поліплатиллену залежала від індивідуальної чутливості хворих і підвищувалася зі зменшенням індексу метастазування первинної пухлини та підвищенням прийнятої дози за один чи кілька курсів.
   При збільшенні сумарно прийнятої дози препарату його загальна ефективність підвищувалася до 94,4 %, випадки часткової ремісії зустрічалися майже в чотири рази частіше, а прогресування приблизно втричі рідше.

    В одного хворого з первинним раком нирки після нефректомії, в якого були діагностовані метастази в печінку, легені, мозок, кістки черепа та стегна, в результаті прийому 14 курсів Поліплатиллену була досягнута повна регресія всіх пухлин із подовженістю безрецидивного періоду 2 місяці.
    Висновки: при лікуванні первинного та метастатичного раку печінки, включаючи випадки наявності позапечінкових метастазів, Поліплатиллен у монохіміотерапії проявив достатньо високу ефективність у 84% хворих при добрій переносимості.
    Рекомендовано дослідити його клінічну ефективність і переносимість у комбінації з іншими хіміопрепаратами.
 Литвиненко О. О., Волченскова І. І., Майданевич Н. Н. (Київ)
Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ