Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
            
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Ефективність та переносимість лікування неоперабельних хворих раком голови та шиї з застосуванням ПОЛІПЛАТИЛЛЕНУ

 
 
Журнал " Лікі та життя" (21 - 24.02.2006)
 
    Мета:вивчити ефективність та переносимість лікування неоперабельних хворих раком органів голови та шиї з застосуванням нового лікарського засобу Поліплатиллену в комплексі з радіотерапією.  
    Методи: Поліплатиллен, який виробляється в вигляді концентрату для інфузій, був застосований для лікування 20 чоловіків віком від 23 до 68 років з локалізацією пухлини в гортані (10 хворих), глотки (4 хворих) порожнини рота (4 хворих) та порожнини ока (2 хворих).
    Схема лікування включала використання Поліплатиллену в режимі монохіміотерапії на фоні проведення стандартної радіотерапії по розщепленому курсу гамма-опромінення в сумарній осередковій дозі 70-75 Гр за 8-10 тижнів по 1,5-2,0 Гр щодня, п'ять разів на тиждень. За 1-7 діб до початку або одночасно з радіотерапією на початку курсу перед сеансами опромінення хворим призначали внутрішньовенні інфузії та аплікації Поліплатиллену.
    Інфузії проводили тричі з інтервалом 1-2 дні на протязі 4 годин, попередньо розбавивши в 2-3 рази фізіологічним розчином концентрат в дозі 250 мл на людину вагою 70 кг. Аплікації проводили одночасно з інфузіями. Для цього концентрат розбавляли фізрозчином в 50 разів, далі одержаним розчином в об'ємі 2-4 мл змочували марлеві тампони або турунди, які щодня на протязі 10-20 днів накладали на осередок ураження і витримували на протязі 20 хвилин.
    Ефективність та переносимість лікування оцінювали за даними об'єктивного обстеження клініко-лабораторними методами і суб'єктивним станом хворих.
    Результати: безпосередній лікувальний ефект був зареєстрований у всіх хворих. При цьому повної регресії було досягнуто у 17 пацієнтів (85%). У всіх хворих покращувалась якість життя.
    Характерних для радіотерапії побічних ефектів, які зазвичай виявляються у вигляді загальної та місцевої реакції на опромінення, не зареєстровано.
    Висока терапевтична ефективність та хороша переносимість проведеного лікування пояснюється підвищеною вибірковістю дії активної речовини Поліплатиллену (сполуки платини з дезоксирибонуклеїновою кислотою) відносно до онкоклітин і наявності у цій речовині радіомодифікуючих властивостей, які при низьких концентраціях та малих дозах опромінення проявляються радіопротекторним ефектом, а при високих концентраціях і великих дозах опромінення — радіосенсибілізуючим.
    Висновки: введення поліплатиллену в схему лікування хворих із злоякісними пухлинами голови та шиї дало можливість одночасно з курсами монохіміотерапії провести без будь-яких ускладнень повноцінні курси радіотерапії і тим самим підвищити ефективність лікування.
    Рекомендовано провести проспективні дослідження ефективності та переносність поліплатиллену, як в комбінаціях з іншими хіміопрепаратами, так і в комплексі з хірургічними методами лікування.
Волченскова І.І., Майданевич Н.М., Майданевич Нат. М., Волобуєв М.А., Лєнок О.В., Нєжина М.В.
Інститут онкології АМН України, Київ
 
Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ