Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
            
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Оптимальні схеми застосування ПОЛІПЛАТИЛЛЕНУ при лікуванні злоякісних новоутворень шлунково-кишкового тракту

 
 
    Вступ:Відомі протипухлинні препарати платини в вигляді концентрату для інфузій є водним розчином комплексної сполуки платини, а саме цисплатину з концентрацією 0,5 мг/мл. Висока протипухлинна активність цисплатину, яка властива ряду пухлин, не реалізується через їх низьку чутливість до хіміотерапії взагалі та неможливості підвищити дозу препарату через його високу загальну токсичність.
    Особливо небезпечними є кумулятивна і дозозалежна ниркова та гематологічна токсичність та пригнічення функції нирок і кістковомозкового кровотворення. Відомий спосіб одержання комплексної сполуки платини (П) з н-ДНК [Заявка на пат. України № 20030110214 від 08.01.2003], має суттєвий недолік, а саме - використання в якості одного з компонентів речовини, яка виділена з органів великої рогатої худоби і є біогенною н-ДНК.
    Проблему можна вирішити завдяки протипухлинному препарату платини в вигляді концентрату для інфузій, який, в відповідності з винаходом, вміщує водний розчин комплексної сполуки платини(ІІ) з н-ДНК, виділеної із селезінки поросяти (Pt-ДНК), натрію хлориду (NaCl), натрію цитрату трьохзаміщеного (Na3cyt) та додатково фторурацил (ФУ), як речовину, що знижує токсичність сполуки платини [Заявка на пат. України № а 200507554 від 29.07.2005], яку проводять в супроводі імунотерапії з застосуванням Ербісолу.
    Мета роботи. Оцінити терапевтичну ефективність удосконаленого комбінованого препарату платини у хворих зі злоякісними новоутвореннями шлунково-кишкового тракту.

    Матеріали та методи. Проведено лікування 78 хворих з діагнозом: рак шлунку - 22 спостережень, рак підшлункової залози - 14, первинний рак печінки - 6, метастатичний рак печінки при первинному раку різної локалізації - 36 пацієнтів.              
    Всім хворим проведено стандартне клініко-інструментальне та лабораторне обстеження.
 
 
    Результати. Ефективність лікування визначилася наступним чином:

клінічна ефективність - 97% (в контрольній групі - 92%),

клінічна ремісія після 1 курсу - 84 (56),

регресія пухлини - 48 (26),

Побічні ефекти: слабкість -- 42% (68%),

нудота -- 28 (83),

блювання - 7 (40). 

Погіршення якості життя: в перші 2 тижні - 3% (18%), між курсами - 2 (10), покращення 68 (22) та 92 (78) відповідно. Підвищення субпопуляції лімфоцитів найвиразніше проявилося в показниках Т-кілерів CD3+16+56 - 404% (202%).
 

    Висновки. Запропонована оптимізована комбінація Поліплатиллену у вигляді концентрату для інфузії суттєво покращує показники ефективності лікування таких хворих.
Гладкий О.В., Волченскова І.І.., Валецький В.Л., Майданевич Н.М., Загоруйко О.Д.

Інститут онкології АМНУ, відділення Інтервенційної радіології ЦМКЛ м. Києва
Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ