Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
            
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Протипухлинна активність Поліплатиллену при пухлинах мозку людини

 
    Мета:кількісно визначити ефективність нового протипухлинного препарату Поліплатиллен при гліальних пухлинах людини в тесті цитотоксичності.
    Методи: проаналізовано вплив Поліплатиллену на виживання та морфологію пухлинних клітин в адаптованих до росту in vitro короткострокових дисоційованих культурах, які одержані із злоякісних новоутворень, видалених безпосередньо під час операції у 10 пацієнтів з діагнозом анапластичні II та III ступеня анаплазії астроцитоми (6 випадків), олігодендроастроцитоми (3 випадки), гліобластома IV ступеня анаплазії (1 випадок).
    Використовували стандартне поживне середовище і стандартні умови культивування. Через 4-5 діб після засіву частину клітин залишали для контролю, а інші обробляли Поліплатилленом в такому об'ємі, щоб концентрація його активної субстанції в середовищі культивування досягала 30 мг/л.
    Через 24 г інкубації підраховували долю живих клітин. Кількісний показник, який характеризує ефект зниження життєздатності клітин, оцінювали за відсотком зменшення частки живих пухлинних клітин в культурах, оброблених хіміопрепаратом у порівнянні з контролем.

    Морфологічні зміни клітинних та субклітинних структур, що супроводжують зниження життєздатності клітин, досліджували в моношарових культурах і характеризували з допомогою аналізатора зображення lbas-2000.
    Результати: під впливом Поліплатиллену виживаність пухлинних клітин знижувалась. Найбільш чутливими до дії Поліплатиллену виявились пухлинні клітини в пацієнтів (60%) з астроцитомами та олігодендроастроцитомами. Незалежно від ступеню анаплазії життєздатність пухлинних клітин цих пацієнтів падала на 80-90%.

    Найменш чутливими були клітини 2-х пацієнтів (20%) з гліобластомою та олігодендроастроцитомою, життєздатність яких падала на 70%. Зафіксована ступінь зниження виживаності клітин свідчила про високу протипухлинну ефективність Поліплатиллену, а відхилення в кількісних показниках, відображало існуючу індивідуальну варіабельність популяції за чутливістю до лікарських препаратів.

    Під дією Поліплатиллену в пухлинних клітинах відбуваються такі морфологічні зміни, які свідчать про початкові і термінальні стадії їх апоптозної загибелі.
    Висновки: Поліплатиллен має виражену здатність гальмувати ріст злоякісних новоутворень головного мозку людини, серед яких анапластичні астроцитоми та гліобластоми складають більше 50%. Оскільки повне хірургічне видалення більшості гліом неможливе внаслідок їх інфільтративного росту і ураження медіанних утворень, рекомендовано застосування Поліплатиллену для знищення залишків пухли­ни після оперативного втручання.
 
 Волченскова І.І., Главацький О.Я., Семенова В.М., Хмельницький Г. В., Майданевич Н. М., СтайноЛ.П. , Нєжина M.В., ЛєнокО.В. Інститут онкології АМН України, Київ, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України, Київ

 

Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ