Гарант і надія в лікуванні онкопатології

Якісне лікування —
заради здорового життя
          
Поліплатиллен® — оригінальний протипухлинний препарат на ДНК-носії

Фармаконагляд

   Здійснення нагляду за безпекою лікарських засобів при їх медичному застосуванні в Україні регулюється наказом МОЗ України від 27.12.2006 № 898 "Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених для медичного застосування" зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 29.12.2011 № 1005.

   Фармаконагляд– вид діяльності, пов’язаний зі збором, визначенням, оцінкою, вивченням та запобіганням виникнення побічних реакцій чи проблем, пов’язаних із застосуванням лікарських засобів.

   Відсутність ефективності лікарського засобу– відсутність сприятливої лікувальної, профілактичної, діагностичної дії лікарського засобу на перебіг і тривалість захворювання чи корекцію фізіологічних функцій організму людини відповідно до показань, зазначених в інструкції для медичного застосування.

   Побічна реакція– будь-яка небажана негативна реакція, яка виникає при застосуванні лікарських засобів.

   В компанії ТОВ «Платос-Фарма» існує внутрішня система фармаконагляду, яка займається збором, обробкою та оцінкою інформації про побічні реакції або відсутність ефективності та сприяє підвищенню відповідальності компанії за якість та безпеку лікарського засобу «Поліплатиллен®», а також дозволяє своєчасно приймати адекватні заходи, що направлені на підвищення безпеки препарату.


   В разі виникнення несприятливих побічних реакцій або відсутності ефективності в результаті прийому лікарського препарату Поліплатиллен®, просимо Вас повідомити про них:

   По e-mail: platos.pharma@gmail.com, заповнивши Повідомлення про побічну реакцію:

Скачать Карту-сообщение о побочной реакции (ПР) и/или отсутствии эффективности (ОЭ) лекарственного средства (ЛС) при его медицинском применении в формате MS Word (.doc)

Spoiler: Highlight to view

Контактні телефони:
+38(044)451-73-80
+38(067)460-15-48
Адреса центрального офісу:
вул. Саксаганського 63/28, оф.18 Київ